Oblikovanje tekstilij in oblačil

Študij Inženirskega oblikovanja izdelkov nudi študentom v prvem letniku ne glede na izbrano smer temeljna znanja s področja oblikovanja in inženirskih ved. Področje oblikovanja krepijo s spoznavanjem teorije in pridobivanjem prakse pri oblikovanju različnih izdelkov. Kreativnost izpopolnjujejo z eksperimentiranjem in inovativnimi pristopi razvoja funkcionalnih rešitev v skicirkah. Svoje ideje vizualizirajo z različnimi likovnimi tehnikami. Nivoji skice sledijo stopnji razvoja od prvih hitrih skic in eksperimentalnih kolažev do poglobljenih študijskih in tehničnih skic. Ob spoznavanju najrazličnejših metodologij oblikovanja dobijo poglobljen pregled na uveljavljene principe oblikovanja ter si za razvoj lastnih idej izberejo tistega, ki jim je najbližji glede na lastno dinamiko dela. K razvoju idejnih rešitev po meri uporabnika pripomorejo znanja ergonomije in antropometrije. S poznavanjem principov bionike in biomehanike študenti odkrivajo pomen posnemanja in sinteze metod ter principov iz narave za načrtovanje novih izdelkov, tehniških sistemov in modernih tehnologij. Poznavanje tehnologij in materialov študentom nudi pomembna znanja za oblikovanje izvedljivih rešitev ob podpori znanj o 3D modeliranju teles in njihovih površin, o 3D prototipiranju in vizualizaciji izdelkov ter o dodajalnih tehnologijah in 3D tisku.

Drugi letnik študija Inženirskega oblikovanja izdelkov je na smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil usmerjen v specifična znanja s področij teorije mode in modnega sistema, oblikovanja in razvoja kolekcij tekstilij, oblačil in modnih dodatkov, projektiranja in konstruiranja ploskih tekstilij kot vhodnih materialov za oblikovanje ter simulacijo in vizualizacijo 3D tekstilnih form. Oblikovanje zajema raziskavo različnih virov in trendov ter kreativni proces razvoja idej s pomočjo skicirke. Pri tem se prepletajo skiciranje detajlov, modne in konstrukcijske skice ter eksperimentiranje z materiali, kar spremlja razvoj idej iz 2D v 3D okolje na virtualnem manikinu. Ti pristopi so nepogrešljivi za prepoznavanje ključnih idej za razvoj konceptov različnih kolekcij. Oblikovanje podpira priprava tehnične dokumentacije za izbrane modele in spremljanje razvoja prototipov. Prav tako je za realizacijo kolekcij pomembno poznavanje materialov in tehnologij izdelave izdelkov.
V okviru znanj s področja razvoja kolekcij tekstilij študentje spoznajo diverzifikacijo oblikovalskega procesa in tipov oblikovalcev v modni tekstilni industriji, časovnico v verigi oblikovalec – izdelovalec – trgovec ter faze oblikovalskega procesa glede na vrsto tekstilije. Usvoji možnosti transformacije inspiracije glede na obstoječe tehnike izdelave tekstilij v konkreten osnutek vzorca tekstilij. Razvije kolekcijo tekstilij za določen namen uporabe, pri čemer uporablja CAD sisteme za simulacijo in vizualizacijo tekstilij v končnih izdelkih. Razvoj kolekcij oblačil predstavi spekter oblačil, ki jih danes nudi trg ter predstavi blagovne znamke oblačil in smernice za razvoj imidža blagovne znamke s pristopom tržnega komuniciranja. Študenti spoznajo razvoj kolekcij oblačil z vidika inženirskega pristopa do hitre mode v primerjavi s trajnostnim oblikovanjem kolekcij oblačil. Spoznavajo možnosti kombiniranja modelov znotraj kolekcije oblačil in modnih dodatkov ter posebnosti razvoja oblačil po meri ter razvoja kolekcij funkcionalnih oblačil. Spoznavajo in uporabijo CAD sisteme za podporo pri razvoju oblačilnih izdelkov.

Študenti spoznajo sodobne računalniške sisteme za 2D in 3D konstruiranje tekstilnih form, sisteme velikosti oblačil in obutve. Pri konstruiranja krojev tekstilnih form se osredotočajo na ergonomske vidike udobja pri nošenju izdelkov v interakciji z lastnostmi tekstilnih materialov in form krojev za specifičen namen. Poznavanje računalniškega konstruiranja krojev tekstilnih form nadgradijo s simulacijo in vizualizacijo 3D tekstilnih form.

Skozi izbirnost predmetov lahko študenti spoznajo različna specialna področja. Oblikovanja modnih dodatkov in obutve zajema seznanjanje z različnimi konteksti mode, sloga oblačenja, življenjskega stila, izdelave in materialov in tržnih zakonitosti, prav tako tudi z vlogo antropometrije in ergonomije človeka in nekaterih sodobnih tehnologij pri razvoju modnih dodatkov in obutve. Trajnostno oblikovanje tekstilij in oblačil zajema študij življenjskega kroga izdelka kot polja večkratnih kreativnih možnosti. Preučuje nujnost spremembe načinov potrošnje in življenjskih stilov ter recikliranje kot oblikovalsko izhodišče. Trajnostno oblikovanje predstavi kot ključno izhodišče oblikovanja slogovno trajnih izdelkov z ekološkimi vrednotami.

Razvoj tehničnih tekstilij bo zanimiv za študente, ki želijo več inženirskega znanja s področja inženirskega oblikovanja sodobnih inženirskih materialov s tekstilno komponento, ki se uporabljajo v gradbeništvu za nizke in visoke gradnje, medicini in higieni, transportnih sredstvih, kmetijstvu/poljedelstvu, industriji, za zaščito okolja, itn. Študent bo spoznal uporabnost tehničnih tekstilij ter postopek sinteze oz., kako lahko v fazi konstruiranja spreminjamo in optimiramo funkcionalne (uporabne) lastnosti tehničnih tekstilij in s tem razširjamo njihov namen uporabe.

Sodobno poslovanje zahteva inovativne pristope k digitalnemu predstavljanju lastnih idej in izdelkov. To področje študenti krepijo v virtualnem okolju, kjer ustvarjajo virtualne kataloge in spoznavajo celoten spekter tehnologij in programske opreme za podporo spletnega trgovanja. Študenti izdelajo osebne digitalne portfelje, predstavitvene spletne strani in e-kataloge.

Dinamiko spoznavanja novih področij spremljajo primeri iz prakse in oblikovanje za blagovne znamke, ki svoje znanje investirajo v študente. S tem načinom dela sodelujoči študenti, mentorji in podjetniki pridobimo neprecenljive izkušnje in znanja, ki pripomorejo k liku suverenega diplomanta.