Inženirsko oblikovanje izdelkov

Magistrski študijski program 2. stopnje INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Študijski program združuje obe disciplini inženirskega oblikovanja, ki jih razvijamo na Fakulteti za strojništvo. Program tako izvajamo na dveh smereh:

  • oblikovanje izdelkov in
  • oblikovanje tekstilij in oblačil.

Ker so nekatere vsebine, predvsme tiste, ki obravnavajo teorijo, prakso in metodologijo inženirskega obliokvanja obema smerema skupne, so študenti v prvem letniku združeni. Drugi letnik izvajamo ločeno za vsako študijsko smer.

Študijska smer Oblikovanje izdelkov

Smer Oblikovanje izdelkov je amalgam predmetnih osnov, sestavljenih iz strojniško orientiranih predmetnih vsebin in oblikovalske orientirane predmetne nadgradnje. Diplomant študijske smeri Oblikovanje izdelkov je v našem okolju popolnoma nov profil diplomanta, ki ga državna statistična analiza še ne obravnava v svojih poročilih. V osnovi spada med diplomante s strojniškim predznanjem in oblikovalsko nadgradnjo, ki se ravna po lastno razviti metodologiji delovanja od znotraj navzven ter od idejne zasnove do funkcionalnega izdelka!

Diplomant obvlada sodobna 2D in 3D programska orodja in tehnologije modeliranja, digitalnega zajemanja in manipulacije s trirazsežnimi virtualnimi vsebinami ter različne oblike hitre izdelave predmetov in postopke direktne proizvodnje, ki podpirajo trende razvoja v individualizirano in maloserijsko proizvodnjo.

Diplomantom študijske smeri Oblikovanje izdelkov je širokopasovno orientiran ustvarjalni profil z razvojno-inovacijsko naravnano tehnologijo delovanja, kar pomeni za našo ožjo in tudi širše družbeno okolje zapolnitev nezapolnjene kadrovske niše.

Študijska smer Oblikovanje tekstilij in oblačil

Študij na smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil je usmerjen v specifična znanja s področij teorije mode in modnega sistema, oblikovanja in razvoja kolekcij tekstilij, oblačil in modnih dodatkov, projektiranja in konstruiranja ploskih tekstilij kot vhodnih materialov za oblikovanje ter simulacijo in vizualizacijo 3D tekstilnih form. Oblikovanje zajema raziskavo različnih virov in trendov ter kreativni proces razvoja idej s pomočjo skicirke. Pri tem se prepletajo skiciranje detajlov, modne in konstrukcijske skice ter eksperimentiranje z materiali, kar spremlja razvoj idej iz 2D v 3D okolje na virtualnem manikinu. Ti pristopi so nepogrešljivi za prepoznavanje ključnih idej za razvoj konceptov različnih kolekcij. Oblikovanje podpira priprava tehnične dokumentacije za izbrane modele in spremljanje razvoja prototipov. Prav tako je za realizacijo kolekcij pomembno poznavanje materialov in tehnologij izdelave izdelkov.

V okviru znanj s področja razvoja kolekcij tekstilij oz. oblačil študentje spoznajo diverzifikacijo oblikovalskega procesa in tipov oblikovalcev v modni tekstilni industriji, časovnico v verigi oblikovalec – izdelovalec – trgovec ter faze oblikovalskega procesa glede na vrsto tekstilije.

Študenti spoznajo sodobne računalniške sisteme za 2D in 3D konstruiranje tekstilnih form, sisteme velikosti oblačil in obutve. Pri konstruiranja krojev tekstilnih form se osredotočajo na ergonomske vidike udobja pri nošenju izdelkov v interakciji z lastnostmi tekstilnih materialov in form krojev za specifičen namen. Poznavanje računalniškega konstruiranja krojev tekstilnih form nadgradijo s simulacijo in vizualizacijo 3D tekstilnih form.

Diplomanti študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov

Slovensko gospodarstvo se v skladu z evropskimi smernicami pospešeno prestrukturira in osvaja najnovejše tehnologije izdelave, postopke pretvorbe energije in snovi ter moderne postopke konstruiranja in oblikovanja, to pa zahteva pospešeno prilagoditev tudi študijskih programov, še posebej na univerzitetnem nivoju. Gospodarstvo potrebuje podiplomski študijski program z vključenimi najnovejšimi znanstvenimi in strokovnimi spoznanji ter modernimi metodami reševanja, hkrati pa z možnostjo študenta, da si poveča delež interdisciplinarnih znanj.

Prepričani smo, da magistrski študijski program Inženirsko oblikovanje izdelkov tem zahtevam ustreza in da bo uspešno zaživel v slovenskem prostoru in tudi širše.