Konceptna zasnova pametnega LTŽ cestnega elementa

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Na fakulteti za strojništvo UM, skupaj s partnerskim podjetjem LIVAR d.d. Ivančna Gorica v obdobju od 15. 3. 2023 do 14. 6. 2023 izvajamo zanimiv študentski projekt, kjer interdisciplinarna ekipa študentov razvija konceptno zasnovo novega, s sodobnimi informacijskimi tehnologijami podprtega, litoželeznega cestnega jaška, ki bo lahko del mreže “Pametnega mesta” prihodnosti.

V okviru projekta smo raziskali, zbrali in ovrednotili potencialne “pametne rešitve” ki jih je moč vgraditi v litoželezni jašek.

Litoželezni jašek smo konstrukcijsko prilagodili vgradnji pametnih tehnologij in ga topološko optimirali, da smo dosegli še dodatne prihranek na osnovni masi pokrova, pri čemer smo kompenzirali maso dodanih komponent.

Pokrov smo tudi estetsko optimirali, da smo izpostavili celostno podobo proizvajalca in tako omogočili hitro, nedvoumno in enovito prepoznavo med ostalimi sorodnimi produkti drugih proizvajalcev.