Virtualna razstava študentskih likovnih del

Likovne naloge in eksperimenti, izhajajo iz naslednjih tem:

Tema predmetov je razvijanje kvalitet risbe in lastnega likovnega izraza.

1. IGRA, ples, gibanje, čustva energija, slučaj, eksperiment
2. TEMA, vsebina, pomen, simboli, ilustracija, vsebinska in tehnična skica
3. ABSTRAKCIJA, risanje brez teme, kot pot v neznano, počasno in pozorno risanje, vaje na osnovi likovnih elementov, nasprotij, kontrastov, kompozicije, urejenosti
4. OPAZOVANJE ali kopija narave, različni načini opazovanja, risanje poti očesa, konture in črt, svetlobe in teme, mehkob in prehodov, navpične/vodoravne/poševne smeri, presekov, ploskev, centralne osi, proporcev-velikosti-viziranje, risanje celot in sklopov, prostora, praznin, ozadja
5. IZRAZ – SINTEZA, spreminjanje na osnovi strukture npr. karikatura/Picasso, sinteza dveh ali več vsebin ali struktur, povezovanje različnosti, umetniška kvaliteta se izkazuje v novem

6. ključne TEHNIKE in načini dela
– prostoročna risba – risanje s kovinskim peresom in črnim tušem, laviran tuš risan na mokro podlago, druge risarske tehnike, digitalno pero
– barvna risba – barvni materiali, osnovne barve: rumena (citronska), magenta rdeča (živo rožnata) in cian modra (plava), redčenje barv do prosojnosti, mešanje vseh možnih barv z uporabo bele in črne, risba na temnem ozadju, barvni krog in barvno telo, barvne harmonije, akordi in kontrasti, akvarel, barvni tuši, tempera in akrili
– kolaž – aktivacija negativnega prostora – praznin, povezovanje (sedmih) oblik v različne vsebinske in likovne celote – postavitve, princip variacij, gibanja in kroženja elementov brez lepljenja, izdelava različnih (temnih) podlag in izraznih elementov, uporaba kolaža za opazovanje in upodabljanje narave
– digitalni kolaž – delo s platmi, skeniranje, obrezovanje in kompozicija, aktiviranje/pasiviziranje elementov slike, barvni negativ in obdelava barv

7. interpretacija – estetskih in vsebinskih vidikov – simbolnih in semiotičnih – pri nastalih likovnih delih

Način dela pri obeh predmetih – predavanja z demonstracijami nalog in tehnik ter lastno vsakodnevno delo doma v času 25 – 45 minut, lahko brez vnaprejšnje teme – kot pri poti v neznano.
Vsako nastalo delo objektivno priča o kvaliteti, pozornosti, načinu ter trajanju dela.