Teden oblikovanja na FS 2021

V organizaciji mariborske Fakultete za strojništvo se je odvil prvi spletni Teden oblikovanja na Fakulteti za strojništvo. Namen dogodkov je bil, da se potencialnim študentom in širši javnosti ponudi širši vpogled v študijski program Inženirsko oblikovanje izdelkov, katerega korenine segajo že v leto 1999. Zaradi epidemioloških omejitev in lažjega spremljanja dogodkov iz katere koli lokacije, so se na fakulteti odločili za večerne tematske webinarje. Od ponedeljka do petka, po 19. uri, so sodelavci/ke in študentje/ke študijskih programov Tehnologije tekstilnega oblikovanja (TTO) in Inženirsko oblikovanje izdelkov (IOI) predstavljali različne aktivnosti, povezane z izvajanjem tega programa, ki vsebuje smeri Oblikovanje izdelkov ter Oblikovanje tekstilij in oblačil. Temu ustrezno sta si vsak večer sledila dva dogodka, za vsako smeri po en. Zadnji večer pa je potekal zaključni spletni dogodek, v katerem so predstavili pregled še povsem svežega uspešnega študentskega projekta, ki je potekal v sodelovanju s slovenskim podjetjem Kauch. Končni rezultat sodelovanja bo izdelava originalno oblikovanega oblazinjenega pohištva, ki so ga navdahnili elementi slovenske tradicije. Vsak posamezen webinar, še posebej pa omenjeni projekt, je obiskovalcem prikazoval namen študija Inženirsko oblikovanje izdelkov (IOI), da se skozi različne predmete, pristope in poglede na njem izoblikuje študentke in študente, podprte z interdisciplinarnimi znanji s področij tehnike, oblikovanja in estetike. Kakor kažejo dosedanje izkušnje, so ti kadri lahko zaposljivi in imajo ob zdravi samoiniciativnosti pred sabo svetlo prihodnost.

Na mariborski Fakulteti za strojništvo že od leta 1999 izvajajo študij, ki združuje tehnična in estetska znanja, saj v sodobnih časih funkcija brez videza, kakor tudi videz brez funkcije, uporabnikov enostavno ne zadovoljijo in trg zahteva tehnično ter estetsko dovršene izdelke. V želji po večji prepoznavnosti študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov so na Fakulteti za strojništvo organizirali Teden oblikovanja in ga izvedli v obliki večernih webinarjev. Ti so bili namenjeni predvsem študentom, ki nameravajo nadaljevati študij na magistrski stopnji in želijo pridobiti znanja s področja inženirskega oblikovanja, potencialnim študentom dodiplomskega izobraževanja, ki iščejo študijske programe s področja inženirskega oblikovanja, kakor tudi širši publiki, ki jo zanima tovrstno področje. Predstavljene so bile različne aktivnosti, povezane z izvajanjem magistrskega študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov – IOI, ki vsebuje dve smeri: Oblikovanje izdelkov in Oblikovanje tekstilij in oblačil. Na treh webinarjih so bila predstavljena tudi dela študentov dodiplomskega študijskega programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja – TTO.

Program dogodkov se je odvijal od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021, vsak dan po 19. uri. Med ponedeljkom in četrtkom je bil prvi webinar namenjen smeri Oblikovanje izdelkov, drugi pa smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil. Petkov, zaključni webinar je združeval obe smeri.

Prvi webinar, ki je potekal v ponedeljek 17. maja, je zajemal predstavitev projekta, izvedenega v okviru študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov. Na webinarju na temo oblikovanja in razvoja izdelkov je doc. dr. Jasmin Kaljun gostil našega bivšega študenta, Denisa Štajdoharja, ki je na smeri Oblikovanje izdelkov pod njegovim mentorstvom oblikoval fitnes napravo za krepitev moči za blagovno znamko KingsBox. Predstavil je proces oblikovanja izdelka od ideje do realizacije. Izdelek je bil zasnovan v okviru magistrske naloge, kjer je študent sistematično predstavil funkcionalno estetski pristop k oblikovalskemu procesu. Na Mesecu oblikovanja 2020 je bil študent nagrajen kot perspektivni na področju industrijskega oblikovanja. Ponedeljkov drugi webinar, na smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil, je predstavili primer povezovanja izobraževalne institucije z gospodarstvom, konkretno s podjetjem Alpina d.o.o.. Rezultat tega sodelovanja je bila izdelava 18 prototipov čevljev, ki so bili razstavljeni na Mesecu oblikovanja, v Slovenskem etnografskem muzeju in na Fakulteti za strojništvo. Skupina študentov je na Mesecu oblikovanja 2019 za svoje uspešno delo na tem projektu prejela priznanje za perspektivne na področju produktnega oblikovanja. Refleksije sodelovanja s podjetjem je strnila izr. prof. dr. Sonja Šterman, z njo pa je svoje izkušnje sodelovanja delil študent Mirnes Bajić.

Drugi dan Tedna oblikovanja na Fakulteti za strojništvo, so bila predstavljena znanja s področja modeliranja in vizualizacije izdelkov. V prvem torkovem webinarju, na smeri Oblikovanje izdelkov, sta doc. dr. Jasmin Kaljun in asist. dr. Andrej Cupar predstavila temo Računalniško modeliranje in v okviru tega načine virtualnega modeliranja izdelkov z namenskimi računalniškimi programi. Študentka Maša Belič se je pridružila predstavitvi in razložila kako dopolnjuje svoja znanja na področju modeliranja. Sledil je webinar na smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil. Izr. prof. dr. Polona Dobnik Dubrovski je prikazala vizualizacijo vzorcev tekstilij s pomočjo CAD sistema ter kako lahko desenater hitro razvije kolekcijo vzorcev tkanin.

Tretji dan je potekala predstavitev znanj s področij vizualizacije in simulacije izdelkov. Na smeri Oblikovanje izdelkov so doc. dr. Jasmin Kaljun ter asistenta dr. Andrej Cupar in Aleksander Praper predstavili orodja, tehnike in tehnologije, ki jih uporabljamo za vizualizacije in simulacije. Predstavitvam se je pridružil študent Tim Vidovič, ki je podal tudi študentski vidik tega področja. V drugem delu sta red. prof. Zoran Stjepanović in izr. prof. dr. Andreja Rudolf na smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil predstavila virtualno prototipiranje in vizualizacijo oblačil s pomočjo CAD programa OptiTex PDS 2D/3D, na primeru razvoja kolekcije Organic študentke Monike Kuharič.

Četrti dan so bila na Tednu oblikovanja predstavljena dela z različnih področij oblikovanja. Na smeri Oblikovanje izdelkov je beseda tekla o bioniki in ergonomiji. Doc. dr. Gregor Harih in asist. Vasja Plesec sta predstavila ključna področja bionike, biomehanike in ergonomije, ki jih študenti spoznajo na študiju IOI. Skozi pregled realiziranih projektov so bile predstavljene tudi pridobljene kompetence in primer oblikovanja protez noge. Na smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil so bila predstavljena dela študentov s področja oblikovanja in razvoja oblačil in modnih dodatkov. Študenti obeh stopenj študija, dodiplomskega Tehnologije tekstilnega oblikovanja in magistrskega Inženirsko oblikovanje izdelkov, so predstavili svoja dela pri različnih predmetih oblikovanja in razvoja izdelkov. S svojima kolekcijama oblačil je sodelovala tudi študentka Monika Kuharič, ki je predstavila potek razvoja izdelkov, od ideje do promocije. Dela študentov so predstavile izr. prof. dr. Andreja Rudolf, izr. prof. dr. Sonja Šterman in viš. pred. mag. Silva Kreševič Vraz.

Zaključni dan Tedna oblikovanja na Fakulteti za strojništvo je bila na vrsti predstavitev študentskega projekta, ki je med decembrom in majem potekal v sodelovanju s podjetjem Kauch ter obrodil številne kreativne rešitve študentov. Uvodoma je prisotne pozdravil direktor podjetja Kauch, g. Luka Debevec, in razložil izhodišča sodelovanja. Sledila je predstavitev koncepta razvoja taburejev in blazin, ki so jih na stopnji dodiplomskega študijskega programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja sprva razvijali pri vodji projekta Kauch, izr. prof. dr. Sonji Šterman, pozneje pa so razvoj idej in realizacijo nadaljevali z viš. pred. mag. Silvo Kreševič Vraz. Študenti so oblikovali tabureje in blazine iz ostankov tekstilij podjetja Kauch. Z različnimi manipulacijami in tehnikami preoblikovanja tekstilnih površin ostankov tekstilij so dosegli podaljšanje življenjske dobe izdelkov. Svojo idejo je predstavila študentka Amadeja Prijatelj, ki je modelu tabureja dodala svetilnost in ga na ta način nadgradila v multifunkcionalen izdelek.

Zahtevnejšo nalogo so imeli študenti magistrskega študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov, ki so za podjetje Kauch oblikovali oblazinjeno pohištvo. Na dogodku so bila predstavljena uvodna izhodišča za oblikovanje, ki jih je podal direktor podjetja, g. Luka Debevec. Sledila je predstavitev konceptov in razvojnih faz za posamezne izdelke, ki so kazali največji potencial ter njihove 3D vizualizacije. V sklepnem delu je študentka Katarina Remic predstavila pot od ideje do izvedbe nagrajene kolekcije pohištva, ki je vsestransko upoštevala podana izhodišča. Izbrani model je bil realiziran v proizvodnji podjetja in predstavljen kot razstavni eksponat, ki čaka na prvo priložnost razstavljanja na mednarodnem trgu. Študentka Katarina Remic je oblikovala tudi vsa vabila na dogodke in poskrbela za grafično podobo Tedna oblikovanja na FS.

Pri razvoju oblazinjenega pohištva so študente vodili izr. prof. dr. Sonja Šterman, doc. dr. Jasmin Kaljun, Aleksander Praper, univ. dipl. inž. str. in doc. dr. Kaja Pogačar. Zaključni webinar in s tem tudi Teden oblikovanja na FS je sklenil red. prof. dr. Bojan Dolšak, ki je v vlogi dekana in vodje študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov poudaril, da so študenti, ki zaključijo študij oblikovanja na Fakulteti za strojništvo ravno zaradi povezave oblikovalskih in tehničnih znanj zelo iskan profil oblikovalcev. Večina študentov naveže stike s podjetji že v času študija, kar je zagotovo priznanje kakovosti študijskega programa in vseh, ki ga sooblikujejo.

Webinarje je spremljala Virtualna razstava umetniških del študentov, ki so pod mentorstvom mag. Petra Ciuhe nastajala v okviru predmeta Estetika in semiotika. Tako razstava kot video posnetki vseh dogodkov so na voljo na spletni strani študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov.

Teden oblikovanja na Fakulteti za strojništvo je z veliko praktičnimi primeri dokazal, da lahko ustrezno prepletanje tehničnih in estetskih znanj obrodi rezultat v zanimivih in koristnih projektih ter uspešnih študentih. Sodelujoči profesorji in asistenti so čestitali vsem, ki so izbrali ta študij, vanj vložili veliko truda in ponesli dober glas v svet. Tudi za v bodoče si želijo ustvarjalnih, radovednih in aktivnih študentov ter sodelovanja s podjetji, ki bi prepoznala potencial tovrstnih znanj in želela na podlagi lastnih izkušenj ter kreativnosti študentov razviti izdelke, ki bi jih lahko predstavili že na naslednjih dogodkih.

Vabimo vas, da se pridružite Informativnemu dnevu magistrske stopnje študija, ki bo 26. 5. 2021 ob 16. uri na spletni povezavi, kjer se s kodo preko aplikacije MS Teams vključite na Informativni dan za 2. stopnjo: k3p8i2d in si več ogledate tudi na naših spletnih povezavah.